Bahagian Khidmat Pengurusan

Pn. Asmariah binti Ahmad

Pn. Asmariah binti Ahmad

Pen. Peg. Tadbir
Unit Verifikasi Stok, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 5071
 • Fax 03-2691 4576
Pn. Gayathri A/P Hari Kistan

Pn. Gayathri A/P Hari Kistan

Pen. Peg. Tadbir
Unit Hapuskira, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 5820
 • Fax 03-2691 4576
Pn. Julisah binti Awang

Pn. Julisah binti Awang

Pen. Peg. Tadbir
Unit Pelupusan, Bahagian Khidmat Pengurusan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5057
 • Fax 03-2691 4576
En. Mohd Soufi Bin Zailani

En. Mohd Soufi Bin Zailani

Ketua Pembantu Tadbir
Unit Tadbir, Bahagian Khidmat Pengurusan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5019 (Rosak)
 • Fax 03-2691 4576
Pn. Zaharah binti Nasan

Pn. Zaharah binti Nasan

Ketua Pembantu Tadbir
Unit Bekal & Cetak, Bahagian Khidmat Pengurusan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5879
 • Fax 03-2691 4576
En. A. Azman bin Ab Hamid

En. A. Azman bin Ab Hamid

Ketua Pembantu Tadbir
Unit Gaji & Elaun, Bahagian Khidmat Pengurusan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5877
 • Fax 03-2691 4576
Pn. Yusra binti Yusoff

Pn. Yusra binti Yusoff

Ketua Pembantu Tadbir
Cawangan Pengurusan Aset, Bahagian Khidmat Pengurusan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 2975
 • Fax 03-2691 4576
Pn. Siti Rakhasyah binti Azelan

Pn. Siti Rakhasyah binti Azelan

Ketua Pembantu Tadbir
Seksyen Pengurusan Rekod, Bahagian Khidmat Pengurusan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5716
 • Fax 03-2691 4576
Pn. Nurshairah binti Mohd azman

Pn. Nurshairah binti Mohd azman

Penolong Pegawai Senibina
Unit Kejuruteraan Awam, Bahagian Khidmat Pengurusan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 3785
 • Fax 03-2071 5572
Pn. Nurul Afiza Binti Ahmad

Pn. Nurul Afiza Binti Ahmad

Setiausaha Pejabat
Pejabat SUB, Bahagian Khidmat Pengurusan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5241
 • Fax 03-2691 5241

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia