Bahagian Khidmat Pengurusan

Pejabat Am

Unit Tadbir, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 5686 / 6837
 • Fax 03-2691 4576

Pejabat Am

Unit Protokol & Pengurusan Acara, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 5645 / 5646
 • Fax 03-2691 4576

Pejabat Am

Unit Bekal & Cetak, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-20715879 / 6971 / 5
 • Fax 03-2691 4576

Pejabat Am

Unit Pengurusan Kenderaan, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 4306
 • Fax 03-2691 4576

Pejabat Am (Unit Gaji & Elaun)

Unit Gaji & Elaun, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 5884 / 5800
 • Fax 03-2691 4576

Pejabat Am (Unit Kewangan)

Unit Kewangan, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 4892
 • Fax 03-2691 4576

Pejabat Am (Unit Belanjawan)

Unit Belanjawan, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 5887
 • Fax 03-2691 4576

Pejabat Am

Unit Kejuruteraan Mekanikal, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 5574
 • Fax 03-2071 5572

Pejabat Am

Unit Kejuruteraan Awam, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 5574
 • Fax 03-2071 5572

Pejabat Am

Unit Kejuruteraan Elektrik & Elektronik, Bahagian Khidmat Pengurusan
 • Tel 03-2071 5574
 • Fax 03-2071 5572

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia