Bahagian Pengurusan Maklumat

Pn. Khairiah binti Ahmad

Pn. Khairiah binti Ahmad

Setiausaha Bahagian
Pejabat Setiausaha Bahagian, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5250
 • Fax 03-2698 8627
Pn. Ria Septia Budiarsih binti Sachlin

Pn. Ria Septia Budiarsih binti Sachlin

Timbalan Setiausaha Bahagian
Cawangan Operasi, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 6803
 • Fax 03-2698 8627
Pn. Moghiratunnajat binti Hj Zakaria

Pn. Moghiratunnajat binti Hj Zakaria

Timbalan Setiausaha Bahagian
Cawangan Sistem Maklumat, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5523
 • Fax 03-2698 8627
En. Nizalene Deliza bin Husaini

En. Nizalene Deliza bin Husaini

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Teknikal, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5997
 • Fax 03-2698 8627
Kosong

Kosong

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Rangkaian, Bahagian Pengurusan Maklumat
 • Tel 03-2071 6216
 • Fax 03-2698 8627
Pn. Rospawarna binti Rabbu

Pn. Rospawarna binti Rabbu

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Pembangunan, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 6816
 • Fax 03-2698 8627
En. Samsuddin Wira bin Samsuddin

En. Samsuddin Wira bin Samsuddin

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Aplikasi Teras, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 6814
 • Fax 03-2698 8627
Pn. Nor Na'imah binti Abdullah

Pn. Nor Na'imah binti Abdullah

Ketua Penolong Setiausaha
Cawangan Perancangan & Pentadbiran, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5510
 • Fax 03-2698 8627
Kannan a/l Kumaraweh

Kannan a/l Kumaraweh

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Unit Rangkaian, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5259
 • Fax 03-2698 8627
En. Wan Amru bin Wan Ab Aziz

En. Wan Amru bin Wan Ab Aziz

Pegawai Teknologi Maklumat Kanan
Unit Rangkaian, Bahagian Pengurusan Maklumat
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-2071 5514
 • Fax 03-2698 8627

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia