Taman LTAT Housing Project , Bukit Jalil, Kuala Lumpur

LTAT di dalam melaksanakan pelbagai program Tanggungjawab Sosial Korporatnya (CSR), sedang membina 2,000 unit kediaman mampu milik di atas

tanah seluas 8.149 ekar di Parsel 2C Taman LTAT, Bukit Jalil khusus untuk anggota ATM dan veteran ATM serta keluarga.

Projek  ini  sedang  dibangunkan  secara  berperingkat  oleh  Perbadanan  Perwira  Harta  Malaysia (PPHM)  iaitu  Perbadanan  milik  penuh  LTAT  yang  telah  dilantik  sebagai  pemaju  untuk membangunkan projek perumahan ini.

Maklumat lanjut: http://www.ltat.org.my/borg/TamanLTAT2018.pdf

Print