Courses and Training

For more information, please contact Unit Latihan, BPSM.

February

Kursus Kawalan Dokumen

24 hingga 26 Februari 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N11 hingga N40

March

Kursus Komputer : Presentation Tools Siri 1

02 hingga 05 Mac 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03 - 4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred 22 Ke atas

Program Transformasi Minda
Siri 1/2020

02 hingga 06 Mac 2020
Urus Setia : Encik Muhammad Zulhimi bin Awi
Telefon : 03-4027 4404
Email : zulhimi@mod.gov.my
Peserta : Gred 11 – 41

Kursus MyPortfolio : Panduan Kerja Sektor Awam

03 hingga 04 Mac 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03 - 4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 Dan Ke atas

Kursus Pengurusan Perkhidmatan

09 hingga 11 Mac 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta :Gred N19 - N40

Kursus Komputer : Integrating Microsoft Excel dan Access Siri 1

9 hingga 12 Mac 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 dan Ke atas

Kursus Pengukuhan Pembantu Operasi

16 hingga 18 Mac 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N11

Kursus Pemantapan Bahasa Melayu

16 hingga 17 Mac 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 dan Ke atas

Kursus Pengurusan Perolehan, Aset Dan Stor Kerajaan Siri 1/2020

16 hingga 17 Mac 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato' Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Peserta Gred N19-N26 (stor) dan Gred W19 ke atas

Kursus Penulisan Minit Mesyuarat

18 Mac 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred 1 hingga 14

Kursus Pemantapan Integriti dan Sahsiah Diri Pengurusan

23 hingga 25 Mac 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred 1 hingga 14

Program Transformasi Minda
Siri 2/2020

23 hingga 27 Mac 2020
Urus Setia : Encik Muhammad Zulhimi bin Awi
Telefon : 03-4027 4403
Email : zulhimi@mod.gov.my
Peserta : Gred 11 – 41

Kursus Akauntabiliti dan Integriti Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Siri 1/2020

24 hingga 27 Mac 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato' Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred W19 ke atas dan Gred N19 ke atas (yang terlibat dengan kewangan)

Kursus English Communication Skills For Liasion Duties

25 hingga 27 Mac 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti Md. Noor
Telefon : 03-4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta : Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Kursus Pengurusan Kewangan & Perolehan Kerajaan Siri 1/2020

30 Mac hingga 02 April 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato' Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred W19 ke atas dan Gred N19 ke atas (yang terlibat dengan kewangan)

Courses And Training

For more information, please contact Unit Latihan, BPSM.

April

Kursus Organizational Change Management

01 hingga 03 April 2020
Urus Setia :Puan Intan Naquiah binti Md. Noor
Telefon : 03 - 4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta : Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Kursus Landskap dan Penyelenggaraan

01 hingga 03 April 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred H11

Kursus Pengurusan Fail dan Rekod Siri 1

06 hingga 09 April 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03 - 4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N11 – N40

Kursus Akauntabiliti dan Integriti Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Siri 1/2020

06 hingga 09 April 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email :feezar@mod.gov.my
Peserta Gred W19 Ke atas dan Gred N19 Ke atas (yang terlibat dengan Kewangan)

Kursus Komputer : Integrating Microsoft Excel dan Access Siri 1

9 hingga 12 Mac 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 dan Ke atas

Kursus Komputer : Adobe Photoshop & Illustrator Siri 1

06 hingga 09 April 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 dan ke atas

Kursus Samurai Leadership (Japanese Style Leadership)

08 hingga 10 April 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti
Md. Noor
Telefon : 03-4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta :Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Kursus Akauntabiliti Dan Integriti Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Siri 2/2020

13 hingga 16 April 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred W19 Ke atas dan Gred N19 Ke atas (yang terlibat dengan Kewangan)

Program Transformasi Minda
Siri 3/2020

13 hingga 17 April 2020
Urus Setia : Encik Muhammad Zulhimi bin Awi
Telefon : 03-4027 4404
Email : zulhimi@mod.gov.my
Peserta : Gred 11 – 41

Kursus English For Official Correspondence

15 hingga 16 April 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti Md. Noor
Telefon : 03-4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta : Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Kursus Peningkatan Kemahiran Tukang Masak

15 hingga 17 April 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N19

Kursus Pengukuhan Pramusaji

15 hingga 17 April 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N11

Kursus Bahasa Jepun Siri 1

20 hingga 22 April 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti
Md. Noor
Telefon : 03-4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta :Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Kursus Pengurusan Pejabat (Zon Sarawak)

20 hingga 22April 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N11 - N32

Kursus Pengurusan Perolehan Dan Kewangan Kerajaan Siri 1/2020 (Zon Sarawak)

20 hingga 23 April 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred W19 Ke atas dan Gred N19 ke atas (yang terlibat dengan Kewangan)

Courses And Training

For more information, please contact Unit Latihan, BPSM.

June

Program Transformasi Minda
Siri 4/2020

01 hingga 05 Jun 2020
Urus Setia :Encik Muhammad Zulhimi bin Awi
Telefon : 03 - 4027 4404
Email : zulhimi@mod.gov.my
Peserta : Gred 11 – 41

Kursus Pemantapan Pemandu

15 hingga 17 Jun 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred H11 – H14

Kursus Pengurusan Perolehan, Aset Dan Stor Kerajaan Siri 2/2020

15 hingga 18 Jun 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03 - 4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 – N26 (Stor) dan Gred W19 ke atas

Program Transformasi Minda
Siri 5/2020

22 hingga 26 Jun 2020
Urus Setia : Encik Muhammad Zulhimi bin Awi
Telefon : 03-4027 4404
Email : zulhimi@mod.gov.my
Peserta : Gred 11 – 41

Kursus One Team One Spirit One Goal Siri 1

24 hingga 26 Jun 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti Md. Noor
Telefon : 03-4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta : Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Kursus Pengurusan Kewangan Kerajaan Siri 2/2020

29 Jun hingga 02 Julai 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred W19 Ke atas /
Gred N19 Ke atas (Yang Terlibat Dengan Kewangan)

Courses And Training

For more information, please contact Unit Latihan, BPSM.

July

Kursus Pengurusan Pelanggan Berkualiti

06 hingga 08 Julai 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03 - 4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N19

Kursus Komputer : Presentation Tools Siri 2

06 hingga 09 Julai 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N22 dan ke atas

Kursus Akauntabiliti Dalam Pengurusan Kewangan Kerajaan Siri 1/2020

06 hingga 09 Julai 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03 - 4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred W19 Ke atas /
Gred N19 Ke atas (yang terlibat dengan Kewangan)

Kursus Essential English Phrases For International Assignments

08 hingga 10 Julai 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti Md. Noor
Telefon : 03-4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta : Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Kursus "Go Elegant, Go Confident"

13 hingga 15 Julai 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred Terbuka

Kursus Pengurusan Fail Dan Rekod Siri 2 (Zon Sabah)

13 - 15 Julai 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N11 – N40

Kursus Pra Persaraan Siri 1

13 hingga 16 Julai 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03 - 4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred Terbuka

Program Transformasi Minda
Siri 6/2020

13 hingga 17 Julai 2020
Urus Setia : Encik Muhammad Zulhimi bin Awi
Telefon : 03-4027 4404
Email : zulhimi@mod.gov.my
Peserta : Gred 11 – 41

Kursus English For The Workplace

15 hingga 17 Julai 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti
Md. Noor
Telefon : 03 - 4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta : Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Kursus Komputer : Asas Baik Pulih Komputer & Pemasangan

21 hingga 23 Julai 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 dan ke atas

Kursus Kepimpinan dan Penyeliaan Berkesan

27 hingga 29 Julai 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred 22 – 40

Kursus Kemahiran Komunikasi dan Perundingan Berkesan

27 hingga 29 Julai 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 dan ke atas

Courses And Training

For more information, please contact Unit latihan, BPSM.

August

Kursus Komputer : Integrating Microsoft Excel dan Access Siri 2

03 hingga 06 Ogos 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03 - 4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 dan ke atas

Kursus Pengurusan Perbelanjaan dan Kewangan Kerajaan Siri 3/2020 (Zon Sabah)

04 hingga 07 Ogos 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred W19 Ke atas / Gred N19 Ke atas (yang terlibat dengan Kewangan)

Kursus Pengukuhan Setiausaha Pejabat

10 hingga 12 Ogos 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah binti Mohd Salleh
Telefon : 03 - 4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 – N36

Kursus Kesukarelaan

10 hingga 13 Ogos 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred Terbuka

Program Transformasi Minda Siri 7/2020

10 hingga 14 Ogos 2020
Urus Setia : Encik Muhammad Zulhimi bin Awi
Telefon : 03-4027 4404
Email : zulhimi@mod.gov.my
Peserta : Gred 11 – 41

Kursus One Team One Spirit One Goal Siri 2

24 hingga 26 Ogos 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti Md. Noor
Telefon : 03-4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta : Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Kursus Terapi Kecergasan

25 hingga 27 Ogos 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03 - 4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 dan Ke atas

Kursus Bahasa Perancis Siri 2

26 hingga 28 Ogos 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti Md. Noor
Telefon : 03-4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta : Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

Courses And Training

For more information, please contact Unit Latihan, BPSM.

September

Kursus Pembuatan Perabot

07 hingga 09 September 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah
binti Mohd Salleh
Telefon : 03 - 4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred H11 – H19

Kursus Pra Persaraan Siri 1

07 hingga 10 September 2020
Urus Setia : Encik Mohamad Feezar bin Dato’ Abdul Rahman
Telefon : 03-4027 4403
Email : feezar@mod.gov.my
Peserta : Gred Terbuka

Kursus Komputer : Adobe Photoshop & Illustrator Siri 2

07 hingga 10 September 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03 - 4027 4406
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred N19 dan ke atas

Kursus Penyeliaan Pemandu

09 hingga 11 September 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah
binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred N22 – N40

Kursus Teknologi Automotif

21 hingga 23 September 2020
Urus Setia : Puan Siti Nor Aishah
binti Mohd Salleh
Telefon : 03-4027 4405
Email : sitinoraishah.ms@mod.gov.my
Peserta : Gred H19 - H22

Kursus Pemantapan Integriti dan Sahsiah Diri Pengurusan

21 hingga 23 September 2020
Urus Setia : Puan Nurhana binti Jaafar
Telefon : 03-4027 4409
Email : nurhana.jaafar@mod.gov.my
Peserta : Gred 19 hingga 40

Program Transformasi Minda
Siri 8/2020

21 hingga 25 September 2020
Urus Setia : Encik Muhammad Zulhimi bin Awi
Telefon : 03 - 4027 4406
Email : m.zulhimi@mod.gov.my
Peserta : Gred 11 – 41

Kursus Strategic Thinking, Strategy Development and Execution

23 hingga 25 September 2020
Urus Setia : Puan Intan Naquiah binti Md. Noor
Telefon : 03-4027 4402
Email : naquiah@mod.gov.my
Peserta : Gred 29 - 36 dan
P&P Gred 41 - 52

previous arrow
next arrow
Slider