e-Participation

POLISI E-PENYERTAAN

e-Penyertaan ini bertujuan untuk membudayakan amalan e-Penyertaan demi meningkatkan ketelusan dan penyertaan awam dalam mempertingkatkan mutu perkhidmatan Kementerian Pertahanan (MinDef).

MinDef sentiasa mengiktiraf penglibatan awam bagi membolehkan Kementerian untuk meneroka perspektif yang lebih luas, sumber maklumat, dan penyelesaian yang berpotensi untuk meningkatkan keputusan dan perkhidmatan. Ia juga menyediakan asas bagi hubungan produktif, dialog dan perbincangan yang lebih baik, dan tadbir urus yang teratur.

MinDef amat mengalu-alukan penyertaan dengan mematuhi terma dan syarat penyertaan yang telah ditetapkan seperti berikut:

  1. Sebarang kenyataan yang menyentuh sensitiviti sesama kaum, agama dan politik adalah dilarang sama sekali.
  2. Kawal kenyataan, elakkan dari mengeluarkan bahasa kesat dan kenegerian.
  3. Penggunaan bahasa Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris sahaja.

Aktiviti e-penyertaan

Dasar Pertahanan Negara

 

×