Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
YBhg. Dato' Mohammad Foad Bin Haji Abdullah

Demo

Kementerian Pertahanan

Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
MALAYSIA

(60)3-2059 8400
(60)3-2691 4163
portal[at]mod[dot]gov[dot]my

×