RSS

 Apa itu RSS

RSS adalah singkatan bagi Really Simple Syndication atau RDF Site Summary (RSS 0.9 dan 1.0) adalah suatu aplikasi XML (Extensible Markup Language) mengikut tahap spesifikasi World Wide Consortium (W3C) . Ia merupakan suatu format sindikasi berita dan digunakan sebagai agen untuk mendapatkan berita atau data secara atas talian daripada halaman web yang menyokong aplikasi ini.

Langkah Penggunaan Perkhidmatan RSS Kementerian Pertahanan Malaysia

Masukkan alamat dibawah untuk terus mendapatkan suapan RSS Portal Kementerian Pertahanan :

Berita Terkini  - http://www.mod.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=19&format=feed&type=rss
Pengumuman -  http://www.mod.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=21&format=feed&type=rss
e-Penyertaan - http://www.mod.gov.my/index.php?option=com_content&view=category&id=54&format=feed&type=rss

 

×