Pengajian Jarak Jauh

1. Tujuan

    E-Learning adalah Program Pengajian Jarak Jauh (PJJ) yang dianjurkan bersama di antara Kementerian Pertahanan Malaysia dan Universiti Teknologi Tun Abdul Razak (UNITAR). Program ini telah disarankan oleh Y. B. Dato' Seri Menteri Pertahanan di dalam beberapa mesyuarat Pengurusan yang telah diadakan dan Y.B Dato' Seri telah melancarkan program ini pada bulan Ogos 2002.

2. Latarbelakang

    Program Pengajian Jarak Jauh ini adalah satu pendekatan pembelajaran yang akan memanafaatkan semua peringkat warga Kementerian Pertahanan.Pendekatan ini diambil kerana ianya akan menghasilkan generasi pelapis yang berpengetahuan dan berkemahiran terutama dibidang teknologi maklumat. Program ini juga akan memberi peluang kepada pihak tentera terutama bagi anggota lain-lain pangkat untuk meningkatkan kesiapsiagaan mereka didalam era globalisasi.

    Kementerian Pertahanan telah merancang membangunkan kemahiran dan kompetensi di kalangan warga Angkatan Tentera Malaysia (ATM) selaras dengan matlamat Pelan Stategik Maklumat iaitu bagi mencapai wawasan K-KEMENTAH

3. Peringkat

Sijil (Sijil Teknologi Maklumat, Sijil Pengurusan)

Diploma (Diploma Teknologi Maklumat, Diploma Pengurusan)

Ijazah Pertama (Ijazah Teknologi Maklumat dan Ijazah Pengurusan)


4. Bidang

    Pengurusan & Pengurusan Maklumat dan Sains Komputer.

5. Calon

    Calon-calon yang akan terpilih untuk menjayakan program adalah terdiri dari warga ATM iaitu Anggota Darat , Laut dan Udara.

6. Pelaksanaan

Fasa pertama- dilaksanakan di Semenanjung Malaysia

Fasa kedua akan dilaksanakan di Kuching, Sarawak.

7. Kemudahan Makmal

    Kementerian telah menyediakan makmal komputer dengan kemudahan internet. Makmal-makmal ini telah dibangunkan mengikut zon iaitu:

Zon utara (Alor Setar, Kedah),

Zon Perak (Lumut, Perak)

Zon tengah (Wisma Pertahanan dan Desa Tun Hussein Onn, Kuala Lumpur),

Zon timur (Kuantan , Pahang) dan zon selatan (Melaka).

    Penggunaan internet digunakan bagi setiap peserta sebagai media penyampaian maklumat di antara pensyarah dan peserta. Namun begitu peserta juga perlu berjumpa dengan pensyarah sekali dalam sebulan. Atas kerjasama kementerian dengan UNITAR, pengajian ini telah membekalkan courseware mengikut peringkat pengajian yang diambil.

8. Peryertaan

    Sessi pengambilan pertama peserta kursus telah bermula pada Mei hingga November 2002 yang terdiri daripada peryertaan warga ATM Anggota Darat adalah 221 orang , Anggota Laut 95 orang manakala Anggota Udara adalah 187 orang.

9. Lokasi Program

    Pengujudan makmal-makmal komputer ini adalah berdasarkan lokasi-lokasi yang telah dikenalpasti. Lokasi-lokasi tersebut tersebut adalah:-

Desa Tun Hussein Onn, Kuala Lumpur

Bilik Siber Ilmu, Wisma Pertahanan, Kuala Lumpur

Kem Tentera Darat Terendak, Melaka

Pangkalan Udara, Kuantan , Pahang

Kolej Tentera Udara, Alor Setar

Pangkalan TLDM, Lumut

10. Penutup

    Memandangkan pembelajaran dan latihan adalah satu proses yang beterusan dan sentiasa berkembang mengikut teknologi, maka adalah wajar bagi pegawai dan kakitangan Kementerian Pertahanan mendapat menfaat dari program ini. Ini adalah satu langkah yang positif untuk menanam sifat menimba ilmu supaya generasi yang akan datang dapat menjadi pegawai yang berpengetahuan tinggi dan juga dapat menguruskan organisasi dengan lebih berkesan.

Demo

Kementerian Pertahanan

Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
MALAYSIA

(60)3-2059 8400
(60)3-2691 4163
portal[at]mod[dot]gov[dot]my

×

  • Klik di sini untuk memberi pandangan anda mengenai Portal MinDef.

  • Saksikan aktiviti-aktiviti Segmen Maritim sepanjang LIMA '17 yang berlangsung di Langkawi. Rakaman aktiviti ini dirakam khas bagi tontonan semua. Sila layari Laman Youtube Rasmi TLDM. Klik untuk maklumat lanjut.

  • Tatacara pemakaian pelawat Kementerian Pertahanan Malaysia

  • PERHEBAT menawarkan Skim Pembiayaan Mikro Usahawan Veteran ATM sehingga RM50,000.00. Untuk maklumat lanjut layari www.perhebat.net.my atau hubungi 03-6156 9412 sambungan 212/272

  • Sila klik di sini untuk makluman berkenaan tender.