Persijilan MS ISO 9001:2015

Skop Pelaksanaan

Mengurus dasar pertahanan, pentadbiran dan mengurus sumber-sumber yang diperuntukkan bagi pertahanan negara serta memastikan kawalan ke atas semua Bahagian di KPM yang meliputi pelaksanaan proses-proses berikut:

i.) Bahagian Akaun

 1.  Pengurusan Bayaran
 2.  Pengurusan Perakaunan

ii.) Bahagian Audit Dalam dan Siasatan Am

 1.  Pengauditan Pengurusan Kewangan Secara Online (AIMS)
 2.  Pengauditan Pengurusan Kewangan (Manual)

iii.) Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik

 1. Khidmat Urusan Parlimen
 2. Khidmat Urus Setia Mesyuarat

iv.) Bahagian Industri Pertahanan

 1. Penentuan dan Pemantauan Program Offset

v.) Bahagian Kewangan

 1. Penyediaan Anggaran Belanja Mengurus
 2. Pemantauan Prestasi Belanja Mengurus
 3. Memproses Kelulusan Perbelanjaan
 4. Pengurusan Tuntutan Bayaran Bil

vi.) Bahagian Pengurusan Maklumat

 1. Pembangunan dan Pelaksanaan Sistem Aplikasi
 2. Pengurusan Backup dan Recovery

vii.) Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

 1. Pengendalian Latihan
 2. Pengurusan Pemangkuan/ Kenaikan Pangkat
 3. Pengesahan Jawatan
 4. Pengurusan Persaraan
 5. Pengendalian Lapor Diri dan Penempatan Pegawai

viii.) Bahagian Khidmat Pengurusan

 1. Penyelenggaraan Bangunan
 2. Pengurusan Permohonan Kenderaan Rasmi
 3. Pengurusan Gaji Dan Elaun
 4. Khidmat Urusan Protokol
 5. Verifikasi Stor
 6. Kehilangan Dan Hapuskira
 7. Pengurusan Pelupusan Aset

ix.) Bahagian Pembangunan

 1. Prosedur Pembinaan dan Penyeliaan Tapak Bina
 2. Penyediaan Laporan Projek Sakit
 3. Penyediaan Dokumen Siap Kontrak

x.) Bahagian Perolehan

 1. Tender
 2. Sebut Harga

xi.) Jabatan Ketua Hakim Peguam

 1.  Perlantikan Hakim Peguam Dan Pemantauan Perjalanan Perbicaraan

xii.) Depot Simpanan Pertahanan

 1. Pemeriksaan Stok Stok Simpanan Pertahanan
 2. Kalibrasi Stok Simpanan Pertahanan

xiii.) Unit Komunikasi Strategik     

 1. Pengurusan Media
 2. Pengurusan Aduan
 3. Pengurusan Pengeluaran Pas K Pelawat
 4. Pengurusan Liputan

xiv.) Bahagian Undang-Undang

 1. Penyemakan Draf Dokumen Kontrak

 

Cetak Emel

 
ATM
TDM
TLDM
TUDM

Kementerian Pertahanan Malaysia  

Jalan Padang Tembak
50634 Kuala Lumpur
MALAYSIA
(60)3-2059 8400
(60)3-2691 1757
portal[at]mod[dot]gov[dot]my
 
 
 

Hak Cipta @ 2018 KEMENTERIAN PERTAHANAN MALAYSIA | Paparan terbaik menggunakan pelayar Internet Explorer 11 ke atas, Mozilla Firefox dan Chrome

Kemaskini Terakhir : Jumaat, 16 Ogos 2019.