Pelan Strategik 5 Tahun (PS5T)
2016-2020 Kementerian Pertahanan

Membawa legasi daripada Pelan Strategik Kementerian Pertahanan (PSKP) 2011-2015 terdahulu dan telah diberi nafas baharu menerusi beberapa pendekatan dan strategi.

PS5T memberi tumpuan kepada bidang tugas utama Kementerian Pertahanan dan pengukuran prestasi berdasarkan keberhasilan bagi sesebuah program atau aktiviti

Visi, misi dan objektif baharu kementerian telah digubal bagi menggambarkan wajah baharu Kementerian Pertahanan dan mengikut keperluan semasa

Klik untuk muat turun dokumen

Slider