Visi / Misi / Objektif

Visi

Visi

Peneraju Pertahanan Negara yang berwibawa
Misi

Misi

Memastikan pengurusan Pertahanan Negara sentiasa cekap, siap siaga dan dinamik
Objektif

Objektif

Melindungi dan mempertahankan kepentingan negara yang menjadi teras kepada kedaulatan, keutuhan wilayah dan kesejahteraan ekonomi

Cetak