Bahagian Kewangan

Bahagian Akaun

Bahagian Pengurusan Sumber Manusia

Bahagian Dasar & Perancangan Strategik

Bahagian Perolehan

Bahagian Audit Dalam & Siasatan Am

Bahagian Undang-Undang

Bahagian Khidmat Pengurusan

STRIDE

MiDAS

Depot Simpanan Pertahanan

MinDef Sabah

MinDef Sarawak

Urusetia Majlis Angkatan Tentera

Kem-Kem ATM Seluruh Negara

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia