Bahagian Pembangunan

Encik Mohd Radzuan Bin Abdul Manaf

Encik Mohd Radzuan Bin Abdul Manaf

Setiausaha Bahagian
Pejabat Setiausaha Bahagian, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4006
 • Faks 03-2694 9386
Encik Hassan Bin Nordin

Encik Hassan Bin Nordin

Timbalan Setiausaha Bahagian Kanan (Perancangan & Pelaksanaan)
Cawangan Perancangan & Pelaksanaan, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4008
 • Faks 03-2694 9386
Puan Norazah Binti Zainal

Puan Norazah Binti Zainal

Timbalan Setiausaha Bahagian (Pemantauan Projek)
Cawangan Pemantauan Projek, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4030
 • Faks 03-2694 9386
Encik Ahmad Kham Bin Abu Kassim

Encik Ahmad Kham Bin Abu Kassim

Timbalan Setiausaha Bahagian (Pengurusan)
Cawangan Pengurusan, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4041
 • Faks 03-2694 2331
Ir. Azman Bin Zakariah

Ir. Azman Bin Zakariah

Timbalan Setiausaha Bahagian (Khidmat Teknikal)
Cawangan Khidmat Teknikal, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4055
 • Faks 03-2694 9589
Encik Wan Muzaffar Shah Bin Wan Munsiff

Encik Wan Muzaffar Shah Bin Wan Munsiff

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Perumahan, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4021
 • Faks 03-2694 2331
Puan Nirakirana Binti Ahmad

Puan Nirakirana Binti Ahmad

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Pengurusan Tanah, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4037
 • Faks 03-2694 8376
Encik Ahmad Shukri Bin Abdul Hamid

Encik Ahmad Shukri Bin Abdul Hamid

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Belanjawan & Penswastaan, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4032
 • Faks 03-2694 2331
Encik Fakhrul Alam Bin Supian

Encik Fakhrul Alam Bin Supian

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Darat, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4010
 • Faks 03-2692 5994
Puan Nur Wahidah Hanum Binti Dato' Abdul Rahim

Puan Nur Wahidah Hanum Binti Dato' Abdul Rahim

Ketua Penolong Setiausaha
Unit Laut, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Telefon 03-4012 4015
 • Faks 03-2692 5994

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia