Bahagian Pembangunan

Pn. Nirakirana binti Ahmad

Pn. Nirakirana binti Ahmad

Ketua Pen. Setiausaha
Cawangan Perancangan, Unit Pengurusan Tanah, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-4012 4037
 • Fax 03-2694 8376
PN. NOR LAILI BINTI SAFIIN

PN. NOR LAILI BINTI SAFIIN

Ketua Pen. Setiuasaha
Cawangan Pelaksanaan, Unit Udara, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-4012 4018
 • Fax 03-2692 5994
Pn. Nur Wahidah Hanum binti Dato' Abdul Rahim

Pn. Nur Wahidah Hanum binti Dato' Abdul Rahim

Ketua Pen. Setiausaha
Cawangan Pelaksanaan, Unit Laut, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-4012 4015
 • Fax 03-2692 5994
En. Muhammad Yusof bin Derasol

En. Muhammad Yusof bin Derasol

Pen. Setiausaha
Unit Sekretariat, Penyelidikan & Pembangunan, Cawangan Pengurusan, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-4012 4045
 • Fax 03-2694 9063
Cik Nur Anisa Athirah binti Rosli

Cik Nur Anisa Athirah binti Rosli

Pen. Setiausaha
Unit Sekretariat, Penyelidikan & Pembangunan, Cawangan Pengurusan, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-4012 4046
 • Fax 03-2694 9063
En. Azhar bin Mat

En. Azhar bin Mat

Pen. Setiausaha
Cawangan Pelaksanaan, Unit Darat, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-4012 4012
 • Fax 03-2692 5994
En. Tee Kar Yong

En. Tee Kar Yong

Jurutera Kerja Kanan II
Unit Kejuruteraan Awam, Cawangan Khidmat Teknikal, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-4012 4059
 • Fax 03-2694 9589
Kosong

Kosong

Pen. Setiausaha
Unit Sekretariat, Penyelidikan & Pembangunan, Cawangan Pengurusan, Bahagian Pembangunan
 • Tel 03-4012 4047
 • Fax 03-2694 9063
KOSONG

KOSONG

Jurutera Awam
Cawangan Khidmat Teknikal, Bahagian Pembangunan, Unit Ukur Bahan
 • Fax 03-2694 9589
Pn Wan Norhayati binti Wan Abdul Ghani

Pn Wan Norhayati binti Wan Abdul Ghani

Arkitek Kanan
Cawangan Khidmat Teknikal, Unit Arkitek, Bahagian Pembangunan
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Tel 03-4012 4068
 • Fax 03-2694 9589

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia