Melaka

94 Hospital Angkatan Tentera

Melaka, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-357 3201

Kem Terendak, Melaka

Melaka, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-357 3133

Kem Terendak (Markas 10 Briged)

Melaka, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-358 2200

Kem Masjid Tanah (Depoh Pusat Peluru)

Melaka, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-384 2601

Kem Sungai Udang, Melaka

Melaka, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-351 2001

Rejimen 514 AW, Melaka

Melaka, Kem-Kem ATM Seluruh Negara
  • Telefon 06-233 2131

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia