Mejar Noor Khairi Bin Abd Rahman

Pengarah Caw. Sabah

Contact

  • Tel: 088-267506
Mejar Noor Khairi Bin Abd Rahman

Area of Operations

Pengarah Bahagian, JHEV

Copyright © 2019 - 2020 Kementerian Pertahanan Malaysia