Slide 1
Pelan Strategik Pengurusan Sumber Manusia (PSPSM) 2016-2020
siapsiaga
Sentiasa bersiap sedia apa jua keadaan
patriotik
Sentiasa bersiap sedia apa jua keadaan
esprit de corps
Semangat kesetiakawanan kepada organisasi
integriti
Kejujuran dan amanah dalam melaksanakan tugas
setia
Taat setia kepada pemimpin dan negara

Klik untuk muat turun dokumen