Soal Selidik Sistem JOM MASUK TENTERA (JMT) Kementerian Pertahanan Malaysia

 

Soal selidik ini HANYA dijawab oleh calon yang berjaya dalam saringan pemilihan Jom Masuk Tentera. Soal Selidik ini bertujuan untuk menilai keberkesanan penggunaan Sistem Jom Masuk tentera (JMT)  yang telah dibangunkan oleh Bahagian Pengurusan Maklumat (BPM),  Kementerian Pertahanan bersama  Cawangan Tenaga Kerja,  Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Soal selidik ini disediakan untuk mendapatkan pandangan dan maklum balas daripada calon-calon yang telah menggunakan sistem ini. Segala maklumbalas tuan/puan akan diambilkira untuk penambahbaikan Sistem JMT2.0.


Terima kasih untuk kerjasama dan segala input yang disalurkan oleh tuan/puan melalui soal selidik.

This question is required.

Please wait..

Years,Months,Weeks,Days,Hours,Minutes,Seconds
Year,Month,Week,Day,Hour,Minute,Second
Poor,Average,Good,Very Good,Excellent
Cancel this rating!
Please select minimum {0} answer(s).
Please select maximum {0} answer(s).
Selected {0} out of {1}. Select {2} more to continue.