Surat Arahan Kementerian (SAK) Bahagian Kewangan Files

ABK 4/2020 (Garis Panduan Kelulusan Kadar Bukan Penjawat Awam)

ABK 1/2021 - Kadar Perbelanjaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Kementerian Pertahanan

ABK 2/2021 - Permohonan Pengecualian Khas (Kategori Sebut Harga Peringkat PTJ Melalui Sistem EGPA Kepada Kementerian Pertahanan

APP 1/2021 - Pengurusan Belanja Mengurus Kementerian Pertahanan Tahun 2021

FAQ Garis Panduan Kemudahan Alat Komunikasi Mudah Alih (Telefon Bimbit) Dan Caj Bulanan di Kementerian Pertahanan Bagi ATM