Slide 1
Ketua Pegawai Digital (CDO)
YBHG. DATIN ROSZANINA BINTI WAHAB
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Kementerian Pertahanan MALAYSIA