Slide 1
KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)
YBRS. DR. ANIS BIN MAHMUD
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Kementerian Pertahanan MALAYSIA