Slide 1
KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)
YBRS. DR ANIS BIN MAHMUD @ ABDUL SAMAD
Timbalan Ketua Setiausaha (Pengurusan)
Kementerian Pertahanan MALAYSIA