Tahun 2021 Files

ABK 1/2021 - Kadar Perbelanjaan Penyediaan Makanan Dan Minuman Di Kementerian Pertahanan

ABK 2/2021 - Permohonan Pengecualian Khas (Kategori Sebut Harga Peringkat PTJ Melalui Sistem EGPA Kepada Kementerian Pertahanan

APP 1/2021 - Pengurusan Belanja Mengurus Kementerian Pertahanan Tahun 2021